opp

Fundacja ADAPA powstała 31 grudnia 2007 roku. Po dwu latach działalności Sąd przyznał nam status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Termin OPP został wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 roku przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa jeżeli prowadzi działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ww. ustawą.

 Ze statusem tym związane są zarówno szczególne uprawnienia, jak i ustawowe obowiązki.


Obowiązki organizacji pożytku publicznego:

  • sporządzenie i ogłaszenie sprawozdania ze swojej działalności. Roczne sprawozdanie z działalności organizacji składa się ze sprawozdania merytorycznego i ze sprawozdania finansowego.
  • podleganie specjalnemu nadzorowi właściwego ministra. Zgodnie z art. 28 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad działalnością organizacji pożytku publicznego w zakresie korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego nadzór sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie - Minister Pracy i Polityki Społecznej).

Przywileje organizacji pożytku publicznego:

  • użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach,
  • prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego.
  • możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji,
  • korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×