Bibliografia

Nowości:

  • Autyzm - zagadnienia ogólne (..?)
  • Autyzm - terapia, edukacja, praca (i nie tylko...)
  • Autyzm - sami o sobie ...

Inne ważne pozycje

Inne ciekawe pozycje

Autyzm- zagadnienia ogólne (..?)

- Hilde De Clercq: Autyzm od wewnątrz. Przewodnik, Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2007
„Jednym z najczęstszych sposobów postępowania z autystycznym dzieckiem jest skupianie się na wierzchołku góry lodowej: na zachowaniu, które widzimy. Oznacza to pilnowanie dziecka przez cały dzień i bezustanne zwracanie mu uwagi: „nie wkładaj tego do buzi”, „Trzymaj się od tego z daleka” to negatywne zwroty, które nie odnoszą żadnego skutku, bo większość małych dzieci z autyzmem nie rozumie wystarczająco dużo z języka słów. Dziecko zwykle nie w pełni rozumie, co robi źle i może reagować kolejnym złym zachowaniem, takim jak rzucanie się na podłogę, kopanie i wrzeszczenie.”

Hilde De Clerq jest dyrektorem Centrum Szkolenia o Autyźmie (Opleidings-centrum Autisme Theo Peeters). Jest też autorką dwóch książek na temat autyzmu, znanym na całym świecie wykładowcą i trenerem z tego zakresu. Ściśle współpracuje z Fontyn Hogeschool OSO, Wydziałem Kształcenia Specjalnego w Tilburgu w Holandii.
Odkąd jej czwarte dziecko przyszło na świat, Hilde zaangażowała się w problemy Autyzmu. Zdecydowała, że poświęci się całkowicie próbom zrozumienia istoty tej zagadki.
Hilde podjęła wyzwanie zbadania i przeanalizowania „innego” zachowania swojego syna. Odkryła nowe podejście do problemu - poprzez język i poprzez przypisywanie znaczeń, gdyż jako językoznawca mogła zaobserwować przenikanie tej rozwojowej odmienności do wszystkich sfer funkcjonowania...

- Tony Attwood: Zespół Aspergera, Zysk i S-ka, Poznań 2006
Specjaliści coraz częściej diagnozują - szczególnie u dzieci - zespół Aspergera, który jest traktowany jako samodzielny, stały zbiór powtarzających się symptomów - niezależny od Autyzmu.
Jakie to symptomy? Przede wszystkim: ograniczona empatia; naiwny, niewłaściwy w danej sytuacji, jednostronny typ reakcji; pedantyczna, repetytywna mowa,; uboga komunikacja niewerbalna; głębokie zaabsorbowanie pewnymi tematami; niezdarna i nieprawidłowo skoordynowana motoryka oraz dziwaczna postura.
W swojej książce Tony Attwood tłumaczy rodzicom i specjalistom, jak rozpoznać zespół Aspergera. Prezentuje opis i analizę nietypowych charakterystyk i praktycznych strategii korekcyjnych, wykorzystując przy tym cytaty z wypowiedzi osób z tym zespołem, a wszystko to czyni w sposób jawny i przystępny.
[DK] To jedna z tych pozycji, których nie sposób czytać bez ołówka, bez podkreślania zdań ważnych i prawdziwych, bez zaznaczania fragmentów, których nie można zapomnieć, bez pisania odniesień na marginesie. A potem, gdy otwieram książkę ponownie, widzę, że właściwe pokreśliłam, pozaznaczałam prawie wszystko! I pozostaje mi tylko dodać cytat z przedmowy Lorny Wing (umieszczony zresztą na obwolucie): „Tony Attwood dokonuje bardzo ważnej i twórczej analizy świata osób z zespołem Aspergera i na tym polega siła przekazu tek książki. Jego zdolność empatii [...], wyraźna sympatia, wiedza i zdrowy rozsądek ujawniają się na każdej jej stronie”.

- Autyzm i zespół Aspergera, pod red. Uty Frith, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005
Czy zespół Aspergera jest samodzielna jednostką kliniczną, czy odmianą autyzmu ? Cierpiący na niego ludzie przypominają osoby z autyzmem pod tym względem, że od wczesnego dzieciństwa występuje u nich ten sam rodzaj upośledzeń, wyróżniają się jednak o wiele większą elokwencją i lepszą adaptacja społeczną, a z powodu swych niezwykłych zainteresowań częściej uchodzą za ekscentryków niż za ludzi o zaburzonej osobowości.
W niniejszej książce czołowi eksperci omawiająca diagnostyczne kryteria zespołu Aspergera, ilustrując swe poglądy opisami przypadków. Uzupełnieniem badań klinicznych jest analiza przypadków. Uzupełnieniem badań klinicznych jest analiza twórczości literackiej osób z tym zespołem, stanowiąca punkt wyjścia do przedstawienia nowych propozycji teoretycznych.
Książka ta dająca pierwszy zwarty obraz zespołu Aspergera jako odrębnego wariantu autyzmu, przeznaczona jest zarówno dla badaczy, terapeutów i klinicystów, jak i rodziców i nauczycieli. http://www.medbook.com.pl/


Autyzm - terapia, edukacja, praca (i nie tylko...)

- Vicki Lundine, Catherine Smith: Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Praktyczne materiały dla szkół, Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2008
Zawarty w tej książce program szkoleniowy ma na celu rozwój niezbędnych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu umiejętności zwiększające ich szanse na rynku zatrudnienia zawodowego. Program uwzględnia słabe i mocne strony osób z ASD, a także ich obawy oraz wyzwania, z którymi mierzą się na swej drodze ku dorosłości. Dostarcza praktycznych technik nabywania kompetencji koniecznych do łagodnego przejścia z życia szkolnego do życia zawodowego.
Autorki dają wskazówki, jak wspierać kształtowanie zdolności potrzebnych do rozpoczęcia pracy, a także zwiększających niezależność życiową. Znajda się wśród nich: zarządzanie czasem i pieniędzmi, higiena osobista, umiejętności komunikowania się, umiejętności podejmowania decyzji. Autorki jasno definiują role rodziców, trenerów pracy i pracodawców w procesie zapewnienia uczniom z ASD warunków do pełnego rozwoju. podczas szkolenia młodzi ludzie sprawdzają, na jakim stanowisku mogliby pracować, uczą się jak i gdzie szukać pracy, a także poznają „żargon” ogłoszeń dotyczących zatrudnienia.
Książka niniejsza jest przystępnym i bogatym źródłem wiedzy, zawiera plany lekcji i opisuje techniki ich realizacji, zawiera wiele ćwiczeń interaktywnych oraz gotowych do powielania kart zadaniowych. Dostarcza nauczycielowi materiału niezbędnego do przeprowadzenia kursu szkoleniowego w okresie od jednego roku do trzech lat.

- Lynn Mcclannahan i Patricia J. Krantz: Plany Aktywności Dla Dzieci z Autyzmem. Uczenie Samodzielności, SPOA, Gdańsk 2002
Proste, a zarazem rewolucyjne narzędzie nauczania [jak sądzą autorzy]. Książka uczy, jak opracowywać plany aktywności dzieci autystycznych tak, by umożliwić im wykonywanie czynności przy znacznie zredukowanej kontroli ze strony dorosłych osób. W tej książce rodzice i profesjonaliści znajdą szczegółowe instrukcje, które pomogą im ułożyć plan aktywności zarówno małych dzieci, młodzieży jak i dorosłych

- Eric Shopler i in,: Profil Psychoedukacyjny, SPOA, Gdańsk 1995
I tom z cyklu: „Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju”. Książka zawiera test PEP-R który nie tylko pozwala zdiagnozować autyzm oraz dokładnie zbadać stopień nasilenia zaburzeń autystycznych, ale także określić możliwości rozwojowe dzieci autystycznych. Precyzyjnie wyznaczony poziom funkcjonowania dziecka w różnych sferach aktywności oraz dokonana prognoza rozwojowa, stanowią podstawę tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych

- Felicie Affolter: Spostrzeganie, rzeczywistość, język, WSiP, 1997
Książka zawiera szczegółową metodykę pracy rehabilitacyjnej z osobami z różnymi rodzajami uszkodzeń organicznych mózgu, począwszy od głęboko upośledzonych do osób po urazach mózgu i wylewach. Na podstawie wieloletnich doświadczeń autorka przedstawia szczegółowe scenariusze zajęć rehabilitacyjnych oraz wskazówki, jak przygotowywać do takiej pracy rodziców i terapeutów. Odbiorcami publikacji mogą być rehabilitanci, terapeuci osób głębi upośledzonych umysłowo, osób po urazach i wylewach, nauczyciele szkół specjalnych, studenci.


- Eric Shopler i in.: Techniki Nauczania dla Rodziców i Profesjonalistów, SPOA, Gdańsk 1995,
II tom z cyklu: „Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju”. Książka zawiera informacje na temat programów i zadań dla dzieci autystycznych, propozycje w jaki sposób te programy realizować przy wykorzystaniu łatwo dostępnych pomocy oraz jak pracować nad eliminowaniem trudnych zachowań.


- Eric Shopler i in.: Ćwiczenia Edukacyjne Dla Dzieci Autystycznych, SPOA, Gdańsk 1995,
III tom z cyklu: „Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju”. Książka zawiera bogaty wybór ćwiczeń edukacyjnych dla dzieci na różnym poziomie rozwojowym. Poszczególne rozdziały obejmują takie dziedziny uczenia jak: naśladowanie, percepcję, motorykę dużą, motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, działania poznawcze, mowę czynną oraz ponadto: samodzielność, uspołecznienie i kontrolę zachowania.

- Carol Gray, White Abbie Leigh : Ja i mój świat, Fraszka Edukacyjna, 2005
W ciągu ostatnich dziesięciu lat podejście Carol Gray do uczenia dzieci ze spekrtum zaburzeń autystycznych umiejętności współżycia społecznego i umiejętności samoobsługi poprzez opowiadanie im historyjek społecznych, utrwaliło się jako niezwykle skuteczne. Historyjki zawarte w niniejszej książce mają formę króciutkich opowieści, które prowadzą dziecko krok po kroku do opanowania podstawowych czynności, takich jak mycie zębów, kąpiel, przyzwyczajanie się do nowego ubrania. Pomagają również dzieciom zrozumieć różne doświadczenia, takie jak pójście do szkoły, zakupy, wizyta u lekarza. Historyjki zostały stworzone z myślą o dzieciach w wieku od lat dwóch do sześciu, ale książka jest pożytecznym elementarzem społecznych umiejętności dla wszystkich dzieci, zwłaszcza tych ze spektrum zaburzeń autystycznych. "Ja i mój świat" zawiera ponad 150 opowiadań, do których wizualny odpowiednik tekstu tworzą kreskowe ilustracje Seana McAndrewa. We wstępie zawarto pożyteczne wskazówki dla rodziców i opiekunów, w jaki sposób najlepiej wykorzystać książkę.
Jest to elementarz społecznych umiejętności dla małych dzieci - zbiór krótkich, prosto ilustrowanych opowiadań, bardzo przydatnych w uczeniu dzieci z autyzmem rozumienia sytuacji społecznych, relacji z innymi ludźmi, wzajemnych kontaktów, a także rozumienia podstawowych czynności życia codziennego i czynności samoobsługi.
Opowiadania są ilustrowane i napisane w taki sposób, żeby mogło z nich korzystać dziecko pracujące pod kierunkiem opiekuna.
Książka bardzo przydatna w pracy z dziećmi z innymi formami umysłowego upośledzenia.
Na rynku brytyjskim od trzech lat utrzymuje się na listach bestsellerów w swojej kategorii.
http://www.edukacyjna.pl/index.php

- Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, pod red. Ewy Pisuli, Doroty Danielewicz (red. nauk.), Impuls, Kraków 2005.
Książka stanowi kontynuację zbioru Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia opublikowanego w 2003 roku w Wydawnictwie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Praca składa się z czterech części. Pierwszą z nich poświęcono omówieniu efektów terapii dzieci z autyzmem. Czasy, w których sądzono, że osoby z tym zaburzeniem nie odnoszą żadnych korzyści z działań terapeutycznych, na szczęście dawno już minęły. Część druga zawiera prace, które łączy wspólne podejście do terapii, którym jest podejście behawioralne. Artykuły te dotyczą komunikacji oraz tzw. trudnych zachowań. Można w nich znaleźć informacje o metodach i technikach stosowanych przez terapeutów behawioralnych.
W trzecim rozdziale Czytelnik może zapoznać się z różnymi metodami pracy z osobami z autyzmem w różnym wieku i o różnych potrzebach (m.in. „czas podłogowy” w pracy z dzieckiem z autyzmem, biblioterapia, dogoterapia, hipoterapia).
W ostatnim rozdziale podjęto problematykę wspierania dorosłych osób z autyzmem.

-Książka adresowana jest do studentów psychologii i pedagogiki, a także osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem. Praca będzie przydatna również dla rodziców osób autystycznych.

Spis treści: Wstęp,
CZĘŚĆ I. EFEKTY TERAPII OSÓB Z AUTYZMEM
Efektywność działań terapeutycznych podejmowanych wobec dzieci z autyzmem
Analiza porównawcza zmian w rozwoju psychoruchowym i funkcjonowaniu społecznym dzieci z autyzmem w przebiegu rocznego procesu terapeutycznego
Efekty terapii dziecka z autyzmem - studium przypadku
CZĘŚĆ II. ZASTOSOWANIE METOD BEHAWIORALNYCH W PRACY Z OSOBAMI Z AUTYZMEM
Nauczanie dzieci z autyzmem zachowań werbalnych - dwa uzupełniające się podejścia
Rozwijanie umiejętności niezbędnych w nabywaniu mowy
Zachowania trudne u osób z zaburzeniami rozwojowymi: behawioralny model diagnozy, terapii i profilaktyki
CZĘŚĆ III. UZUPEŁNIAJĄCE I ALTERNATYWNE METODY TERAPII
„Czas podłogowy” w pracy z dzieckiem z autyzmem
Metoda Opcji: filozofia, terapia, sposób na życie - refleksje wolontariusza
Miejsce biblioterapii w procesie rewalidacyjnym dziecka z autyzmem
Dogoterapia w terapii autyzmu
Wykorzystanie hipoterapii w terapii dzieci z autyzmem
Kontrowersje wokół ułatwionej komunikacji
CZĘŚĆ IV. WSPIERANIE ROZWOJU OSÓB DOROSŁYCH Z AUTYZMEM
Doświadczenia Dziennego Centrum Aktywności dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku
Formuła warsztatu terapii zajęciowej

- Żyć z autyzmem - 9 broszur
Jest to seria dziewięciu książeczek o charakterze instruktażowym - bardzo potrzebna w praktycznej nauce samodzielności najmłodszych dzieci - adresowana do pedagogów, studentów pedagogiki, nauczycieli placówek integracyjnych i specjalnych, terapeutów, a przede wszystkim do rodziców i opiekunów - przebywających i pracujących z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych:
http://www.fraszka.oswiata.org.pl/

- Randall Peter, Parker Jonathan: Autyzm. Jak pomóc rodzinie., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001, Gdańsk 2001
Organizacja pomocy rodzinom dzieci autystycznych, prezentowana przez Autorów, imponuje swoim zasięgiem, różnorodnością form wsparcia, elastycznością w rozwiązywaniu problemów dzieci autystycznych i ich rodzin oraz ogromnym zaangażowaniem wielu środowisk. Mam nadzieję, że cenny materiał zawarty w tej monografii zostanie wykorzystany przez środowiska polskie i pomoże w budowaniu godnego życia dzieci autystycznych i ich rodzin.
http://www.gwp.pl/

Autyzm - Sami o sobie...


- Axel Brauns: Barwne cienie i nietoperze. Życie w autystycznym świecie, Media Rodzina, Poznań 2009
Axel Brauns urodził się w 1963 roku w Hamburgu. W 1984 przerwał studia prawnicze, aby - ku przerażeniu matki, gdyż zmagał się jeszcze wtedy ze swoim autyzmem - próbować szczęścia jako pisarz. Cierpliwość się opłaciła: za fragment Barwnych cieni i nietoperzy otrzymał w 200 roku nagrodę miasta Hamburg. W następnych latach napisał jeszcze dwie książki, zajął się także filmem.

Gdy miałem dwa lata, otaczający mnie ludzie stracili swój wygląd. Zaniknęły ich oczy, twarze przesłoniła mgła. Głosy się ulotniły. Moje usta stały się drętwe. Język wlókł za soba kalekie słowa. Sylaby wyschły. Wkrótce już tylko bełkotałem.

Tak zaczyna się książka, w której autor opisuje swoje autystyczne dzieciństwo i młodość. Taki dokument właściwie nie ma racji bytu, gdyż autyzm charakteryzuje się brakiem mowy i niezdolnością do komunikacji [na szczęście nie zawsze-DK]. Jako mały chłopiec Axel wprawdzie słyszy i potrafi artykułować głoski, ale nie rozumie tego, co nadaje znaczenie ludzkim słowom i gestom.
[DK]. Bardzo jestem ciekawa tej książki. Zdecydowałam się ja kupić, gdy zdałam sobie sprawę, że już kilka minut czytam, zamiast przeglądać następne pozycje na stoisku Wydawnictwa. Wzięłam ją do pracy, wszyscy, którzy czytają są pod dużym wrażeniem... (dlatego sama boję się zacząć, że nie skończę jej-dopóki nie skończę...

- Magdalena Wesołowska: Pomóż mi opanować strach. Pamiętnik osoby dotkniętej autyzmem, Wydawnictwo Studio X, Wrocław 2002
Magdalena Wesołowska urodziła się w 1979 r. we Wrocławiu. Od trzeciego roku życia była intensywnie leczona i bez większych rezultatów poddawana psychoterapii. Rehabilitacja w ośrodkach specjalnych również nie dawała efektów. Dzięki Fundacji Synapsis w 1992 r. Magda została zakwalifikowana na sesję jednej z metod psychoterapii, zwanej holdingiem, prowadzonej pod Warszawą przez Jasmine Bayley (Anglia). Tam zetknęła się z metodą ułatwionej komunikacji. Dzięki ogromnemu wysiłkowi Magda zaczęła się komunikować z innymi za pomocą maszyny do pisania...

Rzeczywistość odbierałam jak ogromny chaos, bezpiecznie czułam się tylko wewnątrz siebie. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i uporowi Mamy oraz mojej pracy udało mi się wyjść z głębokiej izolacji. W pamiętniku tym pragnę opowiedzieć o sobie rodzicom, opiekunom, terapeutom osób autystycznych oraz samym autystom. Chce przekazać im nadzieję i wiarę w sens pracy nad wyjściem z potwornej samotności jaka jest ta choroba. Myślimy i czujemy jak inni, chociaż często zachowujemy się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami...(...)


Magda Wesołowska

[DK]. Osobiście żałuje bardzo, że tekst Magdy poddano redakcji i korekcie, ale i tak - robi ogromne wrażenie. Książka do bólu prawdziwa. Do bólu tym większego, im bliższy jest nam Autyzm. Im bliższe są nam osoby z Autyzmem. Polecam.

- Dietmar Zoller: Gdybym mógł z wami rozmawiać... Autystyczny chłopiec szuka porozumienia, przekład Małgorzata Szydłowska (proza), Grażyna Strzelecka i Janusz Gryz (wiersze), Fundacja Synapsis, Warszawa 1994 (przedmowa prof. Friedrich Spechta)
Jak wygląda świat dziecka, któremu dźwięki sprawiają ból, nie do wytrzymania ? co czuje, kiedy w ataku szału przeraźliwie krzyczy, chociaż nie chce tego robić ?
Oto książka napisana przez autystycznego chłopca, który pragnie opowiedzieć na czym polega jego choroba. Dzięki wsparciu matki i ogromnej pracy matki Dietmarowi udało się częściowo zapanować nad swa psychiką i zachowaniem. Chociaż porozumiewa się z innymi wyłącznie na piśmie, jego listy i niezwykle osobista poezja pozwalają bardzo dokładnie poznać świat jego przeżyć...

[DK] Pamiętam, jak ogromne wrażenie zrobiła na mnie ta książka wiele lat temu, gdy czytałam ją po raz pierwszy. Dziś, chcąc napisać o niej kilka słów, zaczęłam przeglądać ją, potem czytać ponownie. I - nie wiem. Wydaje się, jakby narracja prowadzona była dwupoziomowo, przez chłopca z autyzmem i przez jego terapeutę. Być może, to rzeczywiście jest ta sama osoba. Być może, samoświadomość Dietmara jest tak ogromna, że wykracza poza dotykający go Autyzm. Ale, czy w takim wypadku, to, co go „dotyka” to rzeczywiście Autyzm..?

Nikt Nigdzie
Nikt Nigdzie.Donna Williams

Niezwykła autobiografia autystycznej dziewczyny Donnie Williams jako dziecku przylepiono mnóstwo etykietek: głucha, dzika, zaburzona, głupia, szalona ... Żyła w swoim własnym świecie, nasz świat istniał dla niej tylko w tle i tylko czasem go odwiedzała. Była, według jej własnych słów, nikim nigdzie. Miotała się gwałtownie między tymi dwoma światami, walcząc o to, by do naszego świata się przyłączyć, a jednocześnie trzymać go na dystans. Oderwana od swego wewnętrznego ja, żyła niczym duch wewnątrz ciała, niczym mozaika bombardujących ją obrazów. Nietknięta przez ten pozornie niezrozumiały świat wokół niej, ale i od niego oderwana, żyła w czymś, co sama nazwała "światem pod szkłem".
Po dwudziestu pięciu latach, w ciągu których była zarówno nie rozumiana przez otoczenie, jak i niezdolna rozumieć siebie, Donna natknęła się na słowo "autyzm" - etykietkę, ale taką, dzięki której nagle uniosło się lustro, w którym ujrzała sens swojego życia, bojów które przeszła, i dzięki któremu mogła wreszcie wybaczyć sobie i ludziom wokół niej.
Nikt nigdzie to książka poruszająca, wymowna i delikatnie zabawna; to sprawozdanie kogoś, kto doświadczył autyzmu i przetrwał w pozbawionym współczucia otoczeniu, pomimo intensywnego poczucia wewnętrznego chaosu i niezrozumienia. Autorka opisuje jak, mimo wszystkich niesprzyjających okoliczności, doszła do niezależności, zdobyła miejsce na
uniwersytecie i napisała tę niezwykłą autobiografię.
http://www.fraszka.oswiata.org.pl/


Oblężenie
Oblężenie.

Clara Claiborne Park
Wzruszająca opowieść matki o pełnej nadziei i miłości walce o życie córki dotkniętej autyzmem. Po długiej walce rodziców Elly zaczęła interesować się otoczeniem, pisać, mówić... Dziś pracuje, jest uzdolnioną artystką tworzącą niezwykłe obrazy.

http://powiesc.books.net.pl/


Świry, dziwadła i Zespół Aspergera
Świry, dziwadła i Zespół Aspergera. Luke Jackson

Przedmowa Tony Attwood

To znakomita, jedyna w swoim rodzaju książka, napisana przez bardzo inteligentnego trzynastolatka z espołem Aspergera. Rodzina Luke'a jest też jedyna w swoim rodzaju: ma on trzy siostry i trzech braci, z których jeden jest dotknięty ADHD, a najmłodszy jest autystyczny. W ich przypadku jednak to, co wydawałoby się ciężkim doświadczeniem, stanowi tło doskonałej nauki, kształcących wspólnych przeżyć, rozwijania wzajemnych ciepłych uczuć, poczucia humoru i świetnej zabawy. Prawie niemożliwe, a jednak... Luke doświadczył wszystkiego: wykluczania z grupy szkolnej, przezwisk, przemocy, przeszedł kilka trudnych operacji. A do tego przeczytał zapewne kilkaset książek, świetnie posługuje się komputerem i doskonale orientuje w tajnikach emocjonalnych dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera.
Ta książka to przewodnik dla rodziców, opiekunów i wychowawców, ale przede wszystkim dla młodych ludzi - nie tylko tych z autystycznym spektrum, ale także tych potocznie uznawanych za zdrowych, bo uczy, jak zrozumieć czyjąś inność, jak się wzajemnie szanować, zaprzyjaźnić i bawić, jak zachować poczucie własnej wartości i godności. Do tego z ogromnym poczuciem humoru ... Powinien to przeczytać każdy nastolatek, każdy rodzic i każdy nauczyciel - a kiedy już zacznie, nie oderwie się, dopóki z ogromną przyjemnością nie skończy!
http://www.fraszka.oswiata.org.pl/

Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera


Inne ważne pozycje
- O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością ?, red. naukowa Anna Jakoniuk-Dialto, Hanna Kubiak, Difin 2010
Psychologicznie trudna jest sytuacja tych rodziców, którzy posiadaja niepełnopsrawne dziecko. Brak przygotowania do zmagania się z tego typu doświadczeniem rodzi u niech szereg pytań i wątpliwości. Książka z jednej strony przybliża czytelnikowi dylematy rodziców towarzyszące sytuacji diagnozy, z drugiej pozwala odpowiedzieć na pytania kluczowe dla procesu jego wychowania i rehabilitacji.

- Bajkoterapia, czyli jak z Guziołkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywnej twórczości dziecka w wieku przedszkolnym, pod red. Katarzyny Szeliga, Impuls, Kraków 2008
[DK]. Książka składa się z pięknego i mądrego (tak po prostu) wstępu prof. Krystyny Żuchełkowej o bajkach i wartościach, które z nich czerpiemy, i które im zawdzięczamy. Próbowałam streścić go (wstęp), lub choćby znaleźć fragment, który najlepiej by reklamował, zapowiadał Bajkoterapię, ale - nie udało mi się. Musiałabym przepisać cały - a to już niedozwolone.
Zasadniczą część pracy stanowi zbiór bajek autorstwa dzieci: klas I-III, bajek rodziców i wreszcie bajek nauczycieli ze scenariuszami zajęć. Wydaje się jednak (mi się tak wydaje..) ze o wartości tej właśnie pozycji stanowią bajki dzieci. Na zakończenie - regulamin konkursu. I tu smutna refleksja. Bo konkurs jest adresowany do konkretnych grup wiekowych - co zrozumiałe. Ale i dyskryminujące, bo (nie bójmy się tego przyznać), tam gdzie wystepuje podział ze względu na wiek, występuje podział ze względu na

- Rodzina w niepełnosprawności, pod red. Danuty Gorajewskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2007
Nasze rodziny nie są przygotowane do niepełnosprawności, więc i sami nie zostajemy przygotowani odpowiednio do życia ze swoimi ograniczeniami. Nikt nie uczy, jak żyć w rodzinie, jak być rodziną i jak się w niej wzajemnie wspierać.
Siła niepełnosprawności uderza najbardziej i przede wszystkim w rodzinę, potem dotyka przyjaciół, sąsiadów, jeszcze później personel medyczny, jak również nauczycieli, urzędników, pracodawców, a wreszcie przypadkowych przechodniów na ulicy. (...)
Jest to wielkie, dramatyczne, a bywa ponadludzkie wyzwanie...


- z przedmowy Piotra Pawłowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracja.

[DK] Książka dobra, mądra i ważna. Przekazuje zarówno bardzo konkretne i podstawowe porady, ważne w każdego typu niepełnosprawności, jak i to, co jeszcze (być może...) - ważniejsze, poczucie dystansu wobec siebie, poczucie pewności, że nie jesteśmy sami z niepełnosprawnością, naszą, czy naszych najbliższych. Jakiego rodzaju by ona nie była.

Lewy mózg, prawy mózg. Z perspektywy neurobiologii poznawczej
Lewy mózg, prawy mózg. Z perspektywy neurobiologii poznawczej
Autor: Springer Sally P., Deutsch Georg

Mózg to wyjątkowy narząd człowieka, o którym chcielibyśmy wiedzieć wszystko, a tak naprawdę wiemy niewiele. Naukowcy próbują dociec biologicznych podstaw pamięci, uczenia się, wyobrażeń, emocji i innych, wyższych czynności psychicznych. Starają się także odkryć, jak powstaje świadomość. Książka Lewy mózg, prawy mózg to kronika pasjonujących odkryć, jakich dokonano w ciągu ostatnich dwudziestu lat w badaniach nad funkcjonowaniem mózgu. Opisano w niej stosowane techniki i metody oraz przedstawiono fascynujące wyniki współczesnych badań, które są podstawą do stawiania nowych pytań i formułowania śmiałych hipotez. Dzięki temu lektura tej książki zapewnia Czytelnikowi ekscytującą podróż intelektualną do krainy zwanej neurobiologią poznawczą
http://www.libretto.com.pl/


Kiedy mózg pracuje inaczej
Kiedy mózg pracuje inaczej.

Bragdon Allen D., Gamon David

Ludzkie mózgi są tak różne jak ludzkie twarze, a przyczyny i skutki nieprawidłowości występujących w pracy mózgu są subtelne i skomplikowane. Większość głęboko wpływa na życie wielu rodzin oraz na programy nauczania instytucji oświatowych.
Każdy z nas chce wiedzieć, co czyni go wyjątkowym, nie pragnie jednak, by uznano go za dziwaka. Żaden opisany w tej książce stan nie jest typowy dla rozwoju ludzkiego mózgu, a ogromna część ludzkiej populacji obciążona jednym lub kilkoma z nich prowadzi spokojne życie, często odnosząc błyskotliwe sukcesy.

Mowa ciała
Mowa ciała.

Pease Allan

Czy mój rozmówca jest szczery, czy kłamie? Jak jest do mnie nastawiony - wrogo, czy przyjaźnie? Czy rzeczywiście interesuje go to, co do niego mówię? Te i wiele innych podobnych pytań towarzyszy nam przy każdym niemal spotkaniu z innymi ludźmi. Właściwa odpowiedź na nie może być bardzo ważna, bowiem mogą od niej zależeć jakieś istotne ustalenia, zawarcie korzystnych kontraktów lub po prostu nawiązanie interesującej znajomości. Najlepszym źródłem zdobywania wiedzy o intencjach, nastawieniu i emocjach naszych rozmówców będzie jednak to, co widzimy, a nie to, co słyszymy. Niemal 80% informacji o innych ludziach zdobywamy bowiem z ich zachowań i gestów.
Książka Allana Pease’a jest znakomitym wprowadzeniem do intrygującej sztuki odczytywania mowy ciała. Autor przez wiele lat obserwował ludzi w przeróżnych okolicznościach. Wyniki tych obserwacji przedstawił w “Mowie cała”. A. Pease nie ogranicza się jednak tylko do prezentacji. Daje także praktyczne wskazówki, jak właściwie odczytywać mowę ciała naszych rozmówców i jak, przy pomocy gestów i póz, tak wpływać na ich decyzje, aby osiągnąć zamierzony przez nas cel.


Co się dzieje z moim dzieckiem. Zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania.
Co się dzieje z moim dzieckiem. Zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania. Pauli Sabine, Kisch Andrea
Jest to poradnik skierowany do tych rodziców, którzy u swoich dzieci zauważają zachowania wskazujące na odstępstwa od prawidłowego rozwoju. Zawarto w nim niezbędne wiadomości na temat zaburzeń w percepcji i motoryce u dzieci do 7 roku życia. Wczesna, prawidłowo postawiona diagnoza jest podstawą skutecznego leczenia. Autorki wyjaśniają wiele wątpliwości nękających rodziców, udzielają im rad, jak wspomagać rozwój dzieci, a także dają wskazówki, w jaki sposób prowadzić terapię.
http://akonit.pl/


Gdy dzieci są inne. Jak niwelować obciążenia i sprostać obowiązkom
Gdy dzieci są inne. Jak niwelować obciążenia i sprostać obowiązkom. Gertrud Ennulat
Dziecko nie rozwija się tak, jak tego oczekujemy, wykracza poza przyjęte normy, jest nadpobudliwe lub wykazuje inne zaburzenia. Książka pokazuje drogi, na jakich matki mogą podołać swemu trudnemu zadaniu, tak by przy szczerej trosce o własne dziecko nie zaniedbać siebie.


Inne ciekawe pozycje
- John Maxwell Coetzee: Żywoty zwierząt, Świat Książki, Warszawa 2004
Posługując się fikcją literacką, John Coetzee prowokuje poruszającą dyskusję o prawach zwierząt, posiłkując się filozofią, literaturą, ludzkimi przekonaniami. Jego tekst wzbogacony został wstępem filozof Amy Gutmann oraz esejami literaturoznawcy Marjorie Garber, filozofa Petera Singera, religioznawcy Wendy Doniger, antropologa i biologa Barbary Smuts.
[DK] Po lekturze tej książki przestałam jeść mięso. Czy polecam..? Polecam. (o ile jesteście gotowi przejść na dietę)

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×